Visie: terugblikken én vooruitkijken

Aan het begin van dit nieuwe jaar willen we graag terugblikken én vooruitkijken, zoals dat vaker gebeurt. Zo aan de vooravond van een nieuw decennium denken we graag terug naar acht jaar geleden, toen de visie voor de huidige bouwgroep vorm begon te krijgen. We stelden een team van productontwikkelaars samen om onze verbeteringen en innovaties te onderzoeken. Dit zijn beide belangrijke aspecten in onze sector, maar we gaan graag ook in op het belang van samenwerken, uitdagingen aangaan in een snel veranderende bedrijfstak.

 

Innovatie viert hoogtij

Want de bouw is altijd in beweging. Vooral de afgelopen 10 jaar volgden de ontwikkelingen elkaar in razend tempo op en één ding is zeker: de innovatie in onze sector viert hoogtij. Tegelijkertijd verandert er niet zo heel veel. In 2009 zette de B&U (Bouw & Utiliteit) 51.9 miljard om (geïndexeerd naar 2019). En ondanks dat er blijkbaar een vaklieden- en productietekort is, realiseren we slechts 50.5 miljard in de B&U over 2019.

Klimaatdoelstellingen

Er zijn ambitieuze klimaatdoelstellingen, maar over de wijze waarop die behaald moeten worden is veel discussie. Tevens wordt gezegd dat door de hoge kwaliteitseisen en richtlijnen de bouw onbetaalbaar wordt. De kosten voor installaties van een gasloze nieuwbouwwoning bedragen inmiddels 35% van de bouwsom. En de vraag rijst: is het nou wel zo verstandig om gasloos te gaan?  Als we een project gasloos bouwen, is er immers altijd wel regelgeving die het verbiedt of een NUTS-aansluiting die het proces vertraagt.

Bouwversnelling vs. vergunningstraject

We worden door onze opdrachtgevers uitgedaagd om steeds sneller en industrieel te bouwen. Vanuit onze actieve en ondernemende inborst zijn we deze uitdaging aangegaan. Maar wat is het nut om een nieuwbouwwoning in zes weken te leveren en te plaatsen, wanneer het vergunningstraject meer dan anderhalf jaar behelst?

Geef ons vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid

Toch is het niet uitsluitend kommer en kwel. De huidige tijd is juist ook enerverend en brengt veel kansen voor partijen die structureel over verbetering en verduurzaming van de bouw nadenken en dit uitvoeren. Onzes inziens moeten de oplossingen niet voorgeschreven worden, maar voortkomen uit de structurele creativiteit van ondernemende mensen in de bouwsector. Geef ons een duurzaam doel voor over 10 jaar en wij weten in de bouw wel hoe we daar succesvol invulling aan kunnen geven. Zowel met conventionele als met innovatieve oplossingen. Kortom, geef ons het vertrouwen, de vrijheid en verantwoordelijkheid en we zullen het als sector waarmaken.

Visie

In de acht jaar dat wij als bedrijf bezig zijn met productontwikkeling hebben we met veel bevlogen mensen mogen samenwerken. Partijen met een visie die in het begin wellicht niet helemaal werden begrepen of partijen die hun bedrijfsvoering noodzakelijk moesten veranderen. Dat vinden wij ook het leuke aan het hebben van een visie: het gaat er niet om wie gelijk heeft. Het gaat erom hoe jij als bedrijf doelen stelt en op welke wijze jij die intern gaat bereiken!

We willen alle partners en opdrachtgevers hartelijk bedanken voor elke vorm van samenwerking die wij de afgelopen 12,5 jaar hebben gehad. Mede hierdoor hebben we ons kunnen verbeteren en ontwikkelen tot de bouwgroep die we nu zijn.

Deel dit

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor ons nieuwsmagazine